Eco system


ecosystem_zaktimEco system to doskonały system aluminiowy łączący estetyczny wygląd z energooszczędnością. Dzięki wartości współczynnika Uf wynoszącej 2,25 W/m²K, system ten spełnia najnowsze wymogi izolacyjności termicznej. Eco system to rozwiązanie dla wszystkich standardowych zastosowań okiennych i okienno-drzwiowych.

Uproszczona prefabrykacja i łatwy montaż okien i drzwi w Eco systemie pozwoliły na znaczne zredukowanie czasu wytwarzania wyrobu finalnego.
Eco system to niewątpliwie najlepszy system w swojej kategorii cenowej.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

– Głębokość konstrukcyjna okna
– Profil ościeżnicy: 50 mm
– Profil skrzydła: 59 mm

 

PARAMETRY TECHNICZNE

Izolacyjność termiczna : Współczynnik przenikania ciepła dla profili Uf od 2,25 W/m²K do 2,55 W/m²K, w zależności od kombinacji profili ościeżnica/skrzydło.
Infiltracja powietrza : A4 (EN 1026, EN 12207)
Wodoszczelność : E 900 (EN 1027, EN 12208)
Odporność na obciążenie wiatrem : C3 (EN 12211, EN 12210)
Antywłamaniowość : WK 2