Vision (VN)


vn_zaktim

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Trójkomorowy system okienny izolowany termicznie z ukrytym skrzydłem okiennym.
Od zewnątrz widoczna jest tylko ościeżnica okienna.