Intruder (IN)


intruder_zaktimCHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Izolowany termicznie system do zabudowy okienno-drzwiowej, dwukomorowy (okna) lub trójkomorowy (drzwi), oprócz tradycyjnych funkcji R, U, R/U istnieje możliwość projektowania okien otwieranych
i odchylanych na zewnątrz – w tym wypadku do tego typu okien niezbędne jest stosowanie specjalnych ramion nożycowych. System bardzo popularny na wyspach brytyjskich. Głębokość ościeżnic,
skrzydeł okien i drzwi to 51 mm.

 

ZASTOSOWANIE

– stałe witryny
– okna rozwiernouchylne, rozwierne, uchylne,
– okna rozwierne i uchylne do wewnątrz