VISOGLIDE LIGHT (VGLG)


visoglidelightCHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Podsystem Visoglide – charakteryzuje się taką samą konstrukcją, ale pozbawiony jest przekładki termicznej. Jest ona  zastępowana w tym systemie aluminiową ekstrudowaną /tłoczoną/ ścianką.

ZASTOSOWANIE

 zabudowa kompleksów sklepowych i biurowych, gdzie przestrzeń jest całkowicie klimatyzowana i gdzie nie jest wymagana izolacja termiczna.